Gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam

zondag 10 april 2016 10:30 uur

gastpredikant ds. Ewoud Roos

Voorgangers zijn ds. Jessa van der Vaart en ds. Ewoud Roos. U vindt hier de liturgie.

Soms werkt oecumene hartverwarmend en enthousiasmerend. Dat was zo anderhalf jaar geleden in een gezamenlijke dienst met de Doopsgezinden aan de Singel.
Henk Leegte en Joep de Valk gingen eensgezind en afwisselend voor in deze goed bezochte bijeenkomst. Natuurlijk zijn er karakterverschillen, maar veel meer nog was het een feest der herkenning. Inderdaad, feestelijk en welwillend.
Graag ontvangen dit jaar de  Vrijburgers hun Doopsgezinde broeders en zusters in een gezamenlijke dienst. Jessa van der Vaart en Ewoud Roos zullen hun licht laten schijnen opdat ons licht ook weer wat helderder wordt. In ieder geval vrolijker, want wat is nu leuker om je welwillende zuster, cq broeder te ontvangen. Zo zou de wereld moeten zijn.

Logo Café De OntmoetingIn het kader van de ontmoeting, gaan de kinderen een café opzetten
De koffie en thee met-iets-erbij zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de liturgie.Overige kerkdiensten