Kerkdienst

donderdag 13 april 2017 19:30 uur

Dhr ds J. de Valk – Witte Donderdag

Witte Donderdag 13 april 19:30 uur Herdenkingsavondmaal

Thema: “Angst en overgave”.

Wij gedenken Jezus’ Laatste Avondmaal en zijn lijden en sterven. Met name de doodsangst van Jezus in het hof van Getsemane, en zijn overgave: niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. Ons leven kent vele veelal onbewuste angsten. Door liefdevolle omarming van datgene waar wij bang voor zijn, kan angst ruimte maken voor de liefde die ook in ons is. Zie Jezus’ liefde aan het kruis voor de goede moordenaar. De overweging is gebaseerd op het bijbelverhaal natuurlijk, en op de gedachten van een Tibetaans boeddhistische non.

De Witte Donderdag dienst begint om 19.30 uur, voorganger is Joep de Valk. Bij deze dienst is er geen koffie of thee na afloop, dat is pas weer met Pasen.Overige kerkdiensten