Kerkdienst

zondag 26 november 2017 10:30 uur

Joost Röselaers, Liesbeth Baars en Joep de Valk – gedachtendienst

Orde van Dienst Vrijburg Herdenking 2017

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze overledenen. Gedenken wil zeggen: wij vergeten jullie niet. En met dichter Rainer Maria Rilke zeggen wij erbij:

Er is Een die het vallen opvangt, oneindig teder.

De bijeenkomst is voor familieleden van de overledenen, voor Vrijburgers, en zeker ook voor hen die weinig (meer) met kerk hebben. Iedereen kan bij binnenkomst namen van verloren dierbaren opgeven, opdat die later als onderdeel van de samenkomst door het koor gezongen worden in een prachtig klankspel.
Voorafgaand aan het zingen worden de namen van de dit jaar overleden gemeenteleden genoemd en kaarsen aangestoken. Hierna bent u uitgenodigd om ook zelf een kaarsje voor uw dierbare aan te steken.. Een bijeenkomst vol ritueel, stilte, woorden, zang en muziek.

Voorgangers in deze dienst zijn de ds Joost Röselaers, Liesbeth Baars en Joep de Valk. Ons koor zingt en na de dienst kunt u napraten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers.Overige kerkdiensten