Kerkdienst

zondag 18 februari 2018 10:30 uur

Dhr ds J. de Valk – Maaltijdviering (40 dgn tijd)

Het thema is: ‘Slagen en falen in het licht van de eeuwigheid’

Carnaval is voorbij. Vroeger haalden de katholieken dan en masse een askruisje. “Uit stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren”, werd erbij gezegd. Inderdaad, in het licht van de eeuwigheid zijn wij slechts stofjes. Zo ook ons slagen en falen in ons dagelijks leven. Kunnen wij dat relativeren? En wat blijft dan over voor een mens? Onderlinge solidariteit en een mogelijkheid om je gedragen te weten. Ds. Joep de Valk leidt de dienst, het Vrijburgkoor zingt en wij delen brood en wijn in solidariteit met elkaar.

Orde van dienst Vrijburg 18 februari 2018Overige kerkdiensten