Kerkdienst

zondag 25 februari 2018 10:30 uur

Dhr ds J. Goud

Liturgie Vrijburg 25-02-18 (conceptversie)

EEN GOEDE VRAAG – Op deze tweede zondag in de veertig-dagen- tijd staat het wonderverhaal over de verheerlijking of transfiguratie van Jezus centraal (Marcus 9:2-10). Door icoonschilders is het bovenaardse licht dat daarbij straalde talloze malen uitgebeeld. In deze dienst draait het vooral om de laatste zinnen van het verhaal. De leerlingen dalen de hoge berg af, mogen niet spreken over wat ze hebben gezien en vragen zich af: wat bedoelt hij toch met dat ‘opstaan uit de dood’? Kortom: het laagland wacht op ons, op mensen die evenals de leerlingen een goede vraag weten te stellen.

Dr Johan Goud is emeritus predikant. Hij werkte in de remonstrantse gemeenten Eindhoven, Den Haag en Twente. Daarnaast was hij hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst aan de Universiteit Utrecht. Vanaf begin 2017 is hij post-emeritair aangesteld als ‘godsdienstfilosoof’ bij de remonstranten Den Haag (een aanstelling die mogelijk werd door een erfenis van gemeenteleden).

 Overige kerkdiensten