Kerkdienst

zondag 29 april 2018 10:30 uur

Dhr ds J. de Valk – Experimentele Taizédienst m.m.v. de cantorij

Liturgie Vrijburg 29-04-2018

Ervaar iets van Taizé op zondagochtend 29 april. Samen met de Vrijburgcantorij zingen wij een tiental Taizéliederen, afgewisseld met teksten en ja, zeker ook een overweging. Een belevenis in de traditie van deze open, vrije, oecumenische geloofsgemeenschap. Een inspiratie voor velen.

Kenmerkend voor Taizé zijn de korte liederen die meestal vele malen herhaald worden. Het lied wordt als een gebed in je onderbewustzijn, en kan zo de hele dag dienen als meditatief, stil verlangen naar het hogere.

Taizé is een plaatsje bij Cluny, Frankrijk, waar Roger Schutz in 1940 oecumenische kloostergemeenschap stichtte om Joden, krijgsgevangenen en wezen op te vangen. Vanaf eind jaren vijftig kwamen in toenemende mate jongeren. In 2006 ontving de gemeenschap de Four Freedoms Award vanwege het bevorderen van vrijheid van godsdienst. Nu komen elke week duizenden jongeren voor ontmoeting en bezinning. Drie maal per dag komt men met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed.Overige kerkdiensten