Kerkdienst

zondag 23 september 2018 10:30 uur

Dhr ds J. de Valk

Vrede van binnen naar buiten

Vrede een kansloos onderwerp? Wat kan een kerk of een mens tenslotte bijdragen aan de vrede in de wereld? Een veel te grote opgave! Daarom zoeken we het maar in kleine kring, waarbij wij blijven zitten met een gevoel van machteloosheid. Anderen lijken verantwoordelijk voor de vrede.

Maar er is hoop. Conflict en vrede zijn elkaars tegenpolen. De bijbel laat een ontwikkeling zien van escalatie via evenwicht naar de-escalatie. Kunnen wij dat toepassen in ons eigen leven? En hoe ziet mijn bijdrage aan de wereldvrede er dan uit?

Deze dienst op Vredeszondag wordt gelid door ds Joep de Valk. Na afloop napraten met koffie of thee.Overige kerkdiensten