Kerkdienst

zondag 29 september 2019 10:30 uur

Oecumenische viering Zuid in de Thomaskerk”: Wat is heilig?

Leuk en hartverwarmend om een keer bij elkaar te zijn en weten dat wij allemaal hetzelfde nastreven: een betere wereld, te beginnen bij onszelf. Het thema is “Wat is heilig?”

Wij zijn te gast in de Thomaskerk. Vrijburg, Oranjekerk, Willem de Zwijger, de Lutherse kerk,  Deutsche Evangelische Gemeinde en de Oud Katholieken hebben zelf geen dienst. Dit jaar is de viering voorbereid door voorgangers van de Thomas, de Lutheranen en Vrijburg. De jonge Lutheraanse pionier André van der Stoel houdt de overweging.  Naast musicus Harmen Trimp zal ook een solozangeres de dienst opluisteren. Er is maaltijdviering als uiting van onze broeder- en zusterschap. Adres Thomaskerk: Princes Irenestraat 36, Amsterdam Zuid.Overige kerkdiensten