Kerkdienst

zondag 26 april 2020 10:30 uur

Joep de Valk – Een bubble van hoop in een tussentijd – Jesaja 43,1-12

Regelmatig lees ik artikelen over het leven na het coronatijdperk. Beschouwingen over de inrichting van de samenleving. Over de kansen die ons geboden worden door de nu ervaren eenvoud, creativiteit en solidariteit. Zou het kunnen zijn dat deze crisis de start is van een menselijkere, schonere en vredigere maatschappij? Ik hoop het van harte en ben roerend eens met het positieve mensbeeld uit die artikelen, maar tegelijkertijd bekruipt mij het gevoel dat ik alleen lees wat in mijn straatje past.

De gehele overdenking wordt u op zondagochtend toegestuurd via “Liefde in tijden van corona”, inclusief een orgelconcert van Jan Pieter Lanooy. U kunt zich aanmelden voor deze e-mail via liefdeintijdenvancorona@gmail.com.

 Overige kerkdiensten