Kerkdienst

zondag 16 augustus 2020 10:30 uur

Ds Joep de Valk over vertrouwen te midden van kwaad.

Het christendom heeft de mond vol van Gods liefde. De mens zou daarop moeten vertrouwen. (Natuur)rampen en menselijk kwaad stellen de vraag of dit gevraagde vertrouwen wel reëel is. Ook het boeddhistische symbool van de lotusbloem staat voor het vertrouwen dat uit modder uiteindelijk zuiverheid voortkomt.

Het thema van deze 9de zondag van zomer wordt ingegeven door een psalm vol van vertrouwen (“de aarde brengt haar vruchten op. God, onze God, hij zegent ons”) en een bijbelse oproep (“ik draag jullie op: heb elkaar lief”). Mooie woorden, maar kómt het wel goed? Wij proberen een antwoord te vinden in de gedachten en daden van Simone Weil.

Voorganger is ds Joep de Valk. Deze dienst wordt prachtig opgeluisterd door drie zangers van het koor van Vrijburg en door organist Jan Pieter Lanooy. Napraten na afloop op gepaste afstand met koffie of thee.

 Overige kerkdiensten