Kerkdienst

zondag 06 juli 2014 10:00 uur

Voorganger is ds Tom Mikkers.
Helaas is er momenteel nog geen liturgie van deze dienst op onze site beschikbaar.

Van 2000 tot 2004 was Tom Mikkers (1969) predikant in Vrijburg. Sinds 2008 werkt hij als algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap. In 2011 ontving hij de Spaanprijs, een tweejaarlijkse mediaprijs voor christelijke communicatie in brede zin. Hij was initiator van verschillende kerkelijke projecten zoals de glossy Arminius, de liedbundel LICHT en de Nacht van de Theologie.  Hij was auteur van “Coming Out Churches” ( samen met Wielie Elhorst,  Meinema 2011), “Religiestress” ( Meinema 2012).   Na de zomer komt zijn nieuwe boek uit “Het voelt echt goed, spiritualiteit van de verdraagzaamheid” (Meinema). Dit voorjaar was hij een van de sprekers  tijdens een speciale kerkdienst voor meer verdraagzaamheid georganiseerd door Nederlandse kerken, uitgezonden door IKON en EO.  In het nieuwe boek werkt hij thema verdraagzaamheid verder uit. http://www.npo.nl/wij-geloven-in-meer/23-03-2014/EO_101213462Overige kerkdiensten