Kerkdienst

zondag 20 juli 2014 10:00 uur

Voorganger is ds. Friso Boogerd. U vindt hier de liturgie.

“Friso Boogerd is jurist en theoloog. Na werkzaamheden als o.a. bedrijfsadviseur en manager is hij sinds 1999 werkzaam als career & life coach, sinds 2007 in een eigen praktijk in Amstelveen. Naast het werk studeerde hij theologie aan de V.U., waarbij zijn godsdienstpsychologische specialisatie gericht was op de psychologie van zingevingsprocessen. Het Remonstrants Seminarium rondde hij in 2012 af met een onderzoek naar het werken met levensverhalen in de gemeente. Hij gaat circa 12 keer per jaar voor als gastpredikant bij Remonstranten, VVP, NPB en Lutheranen.”Overige kerkdiensten