Kerkdienst

donderdag 28 maart 2024 19:30 - 20:30 uur

Joep de Valk (witte donderdag)

Avondmaalviering
Wij gedenken Jezus’ Laatste Avondmaal en de gebeurtenissen rondom zijn sterven. Het thema is het kraaien van de haan, wanneer Petrus zijn rabbi tot driemaal toe verloochend heeft. De 40 dagentijd is bij uitstek de plaats voor de donkere kant van ons menszijn. Tenslotte is er geen opstanding zonder ten val komen. Witte Donderdag, Goede vrijdag en Pasen horen bij elkaar.
Deze dienst begint om 19.30 uur, voorganger is Joep de Valk. Bij deze dienst is er geen koffie of thee na afloop, dat is er weer met Pasen.

(foto Fra Angelico – Laatste Avondmaal)Overige kerkdienstenAlle activiteiten