Toekomst, gespreksgroep met Johan Goud

Datum
wo 11 sep 2024
Tijd
14:00 - 16:00
Locatie
Vrijburg

Een gemakkelijk thema is de toekomst niet. Het is dat misschien nooit  geweest. De wijze bijbelschrijver Prediker voorzag weinig meer dan een herhaling van hetzelfde: er is niets nieuws onder de zon. Dikwijls roept de toekomst gevoelens van vrees en onveiligheid op. ‘De toekomst is zo duister en ons geloof zo klein ‘ – om een vredeslied in het kerkelijke liedboek aan te halen. In deze najaarscursus gaan we na of en zo ja hoe je desondanks in een geest van lichtheid naar de toekomst toe kunt leven. Inzichten van filosofen, theologen en kunstenaars komen aan de orde.

Programma van bijeenkomsten op dinsdagmiddagen, 14 tot 16 uur. Deelnemers krijgen van tevoren een overzicht van de inhoud, eventueel ook teksten toegezonden.

Dinsdag 10 september: Wijsheid van de onzekerheid

over wat je kunt leren van literatuur en kunst: Gods lach om ons

Dinsdag 8 oktober: Ommekeer

over wat eerlijkheid van je vraagt en hoe een verandering mogelijk wordt

Dinsdag 5 november: Weerbaarheid

over de moed van het onbevangen kijken en de politiek

Dinsdag 3 december: Spel

over de angst voor wat onontkoombaar lijkt en het spel met wat mogelijk is

 

Johan Goud nam in 2015 afscheid als remonstrants predikant in Den Haag en hoogleraar in Utrecht (leeropdracht ‘religie en zingeving in literatuur en kunst’). Maar hij bleef sindsdien actief door lezingen en cursussen te geven, denkvacanties te organiseren en artikelen te schrijven – o.a. in AdRem, Volzin, Speling. In 2023 verscheen zijn boek Een brief die niet meer dicht kan: gesprek met mijn ongelovige alter ego.Alle activiteiten