Kerkdienst, 4e advent

zondag 22 december 2013 10:00 uur

Voorganger is ds Peter Kattenberg.
Hier vindt u de liturgie.

Peter Kattenberg (Zeist, 1954) studeerde in 1979 (RUL) cum laude af als godsdienstpsycholoog en volgde als Vera List Scholar met een Fulbright Grant aan The New School for Social Research, New York een MA Liberal Arts (1981). Aan het Remonstrants Seminarium te Leiden behaalde hij in 1989 het proponentsexamen. Van 1996 tot 1999 studeerde hij kunstgeschiedenis om in 1999 te promoveren op een proefschrift over Andy Warhol, ‘ The Last Supper comes in small, medium and large’ .

Peter Kattenberg is als journalist en beeldend kunstenaar ( zijn pseudoniem is Peter Pope) autodidact. Hij werkte als remonstrants predikant te Amsterdam (1991-1995), als (studenten)predikant te Leiden (1996-2003), als consultant bij de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO, 2004-2006), als gastdocent (2003-2006) en projectleider MA Retail Design aan de Willem de Kooning Academy (Hogeschool Rotterdam 2006/2007) , als freelance docent Strategisch Design aan de Design Academy Eindhoven (2008-2010). Van 1999 tot 2008 was hij kunstkritikus van Het Financieele Dagblad voor het katern Persoonlijk. Thans werkt hij in deeltijd als VMBO leraar godsdienst/geschiedenis  op een kleinschalig lyceum in Leiderdorp (Visser ‘t Hooftlyceum) en aan het kunstproject ‘ The Lord is truly cut out/ De Heer is waarlijk uitgesneden’. Hoofdwerk in deze serie is ” For the LOVE of GOD and to commemorate with deep affection Henk Heithuis” .Overige kerkdiensten