Kerkdienst

zondag 10 mei 2015 10:30 uur

Voorganger is ds. Joep de Valk en het thema Vertrouwen te midden van kwaad.

Het christendom heeft de mond vol van Gods liefde. De mens zou daarop moeten vertrouwen. Natuurrampen en menselijk kwaad stellen de vraag of dit gevraagde vertrouwen wel reëel is.

Het thema van deze 6de zondag van Pasen wordt ingegeven door een lofpsalm (“en altijd komt het goed”) en een bijbelse oproep (“ik draag jullie op: heb elkaar lief”). Mooie woorden, maar komt het wel goed? Wij proberen een antwoord te vinden in de gedachten en daden van Simone Weil.
Deze kerkdienst wordt prachtig opgeluisterd door het koor van Vrijburg. Napraten na afloop met koffie of thee.

U vindt hier de liturgie.Overige kerkdiensten