Kerkdienst

zondag 13 maart 2016 10:30 uur

Voorganger is ds. S. ten Heuw.

Suzan ten Heuw is sinds 25 januari 2015 als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk in Noord-Holland. Deze gemeente organiseert oecumenische vieringen met doopsgezinden en rooms-katholieken. Naast haar werkzaamheden als predikant studeert zij wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden waar zij aan een thesis werkt over de beeldstatistiek van Otto Neurath in relatie tot Wittgensteins kritiek op de beeldtheorie. Suzan studeerde van 2006 tot 2012 theologie in Kampen met als hoofdvak godsdienstfilosofie binnen de systematische theologie en de bijvakken Oude Testament, Nieuwe Testament en ethiek. De Kamper theologen werden in een liberale sfeer opgeleid tot kritische geesteswetenschappers die zich primair lieten leiden door theologische wetenschap. De vrije omgang met religie is een kenmerk dat aansluit bij in het algemeen de affiniteit van ruim een kwart van de Nederlandse samenleving met ongebonden of meervoudige spiritualiteit. Naast haar master als gemeentepredikant ontwikkelde zij binnen een honourstraject een disciplinaire expertise in de onderzoeksmethodologie van de bijbelse theologie en de kerkgeschiedenis. Het is voor haar een genoegen in Vrijburg te mogen voorgaan.

Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers na te praten.Overige kerkdiensten