Maaltijdviering op Witte Donderdag

donderdag 02 april 2015 19:30 uur

Het Laatste Avondmaal van Fra Angelico

Wij gedenken Jezus’ Laatste Avondmaal en de gebeurtenissen rondom zijn sterven. Het thema is het kraaien van de haan, wanneer Petrus zijn rabbi tot driemaal toe verloochend. De 40 dagentijd is bij uitstek de plaats voor de donkere kant van ons menszijn. Tenslotte is er geen opstanding zonder ten val komen. Witte Donderdag, Goede vrijdag en Pasen horen bij elkaar.
De voorganger is Joep de Valk. Bij deze dienst is er geen koffie of thee na afloop, dat is pas weer met Pasen.
U vindt hier de liturgie.Overige kerkdiensten