Startzondag

zondag 04 september 2016 10:30 uur

Je kunt altijd opnieuw beginnen. In een kerk wordt dat op twee dagen specifiek gevierd: met Kerst natuurlijk, én na de zomer. Dan begint het werk weer, of de stad komt weer tot leven. De stilte van de zomer gaat over in wat wij “normaal” noemen.
Of doen we het dit keer anders? “God wil de wereld omgekeerd” zegt een kerklied. Bijvoorbeeld dromen geen bedrog laten zijn, maar serieus nemen.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen.

Als goed begin delen we samen brood en wijn. Ook kunt u uw solidariteit met de armen in deze stad laten blijken door bijdragen in natura voor de Voedselbank. Er staat een mand bij de tafel.
Het koor maakt er een prachtige dienst van. Voorganger is Joep de Valk. Napraten met koffie, thee en iets lekkers. U vindt hier de liturgie.Overige kerkdiensten