“Sans Papierdag” in Vrijburg

Datum
za 25 mei 2013
Tijd
10:00
Locatie
-

Een landelijke beraadsdag van de Taakgroepen Duurzame Ontwikkeling en Binnenlands Diaconaat en Vrede voor de Remonstrantse Broederschap.

De bijeenkomst gaat over de ‘ongedocumenteerden’, de Sans-Papiers, die tussen wal en schip vallen. Zij zijn ‘uitgeprocedeerd’ en worden (vaak) aan hun lot overgelaten.
Wij willen van uit onze remonstrantse inspiratie komen tot een manifest dat getuigt van onze betrokkenheid met deze mensen. En getuigen van onze wil om ons als Remonstrantse Broederschap voor hen in te zetten.
Wij beseffen dat velen in Nederland, ook de Remonstrantse Broederschap, op dit front actief zijn. Ons doel is krachten te bundelen en te versterken.
Op deze dag willen wij een samenspraak organiseren onder leiding van 2 of 3 mensen ‘uit het veld’. Er is ruim tijd tot gedachtenwisseling, mogelijk deels in groepjes.
In de hoop dat dit leidt tot een krachtig, eigen Remonstrants geluid, om op plaatselijk niveau een (nader) gevolg te geven. “God roept ons, zusters en broeders, tot de daad!”

Opgave voor 1 mei bij het Landelijk Bureau: 030-231 69 70 of info@remonstranten.org, onder vermelding van naam, adres, telefoon en mogelijk email adres. Toegang is gratis, voor koffie, thee en lunch wordt een kleine bijdrage gevraagd.Alle activiteiten