Vrijburg laat voorgaan: Ursul de Geer over innerlijke vrijheid

zondag 23 oktober 2016 10:30 uur

De dienst wordt geleid door ds Joep de Valk.

Passend bij het jaarthema ‘Pleidooi voor vrijheid’ speelt Ursul de Geer in de Vrijburgse zondagdienst een fragment uit zijn theatervertelling ‘Nachttrein naar Lissabon’, met teksten uit de roman van Pascal Mercier en persoonlijke verhalen. In de roman van Mercier zijn vragen over vrijheid en onvrijheid voortdurend aan de orde. In hoeverre zijn we autonoom in ons denken,voelen en handelen? Is ons leven bij voorbaat vastgelegd? Volgens Swaab is ons leven totaal genetisch bepaald. Voor Peter Bieri (Pascal Mercier) is er een grotere speelruimte voor de vrije wil. Maar de voorwaarde voor zelfbeschikking en autonomie is dat wij onszelf grondig onderzoeken. We zullen daarvoor op reis moeten, een innerlijke reis naar de zones van de ziel die zijn bezet door ouders, leraren, geestelijken, bazen, politici, echtgenoten, vrienden enz. Amadeu, romanpersonage in ‘Nachttrein naar Lissabon’ schrijft in een brief aan zijn vader: “De contouren van de wil en de angsten van de ouders worden met gloeiende griffels in de ziel van de kleine kinderen geschreven die totaal onmachtig zijn en die er geen idee van hebben wat er met hen gebeurt. Wij hebben er een leven lang voor nodig om de ingebrande tekst te vinden en te ontcijferen en we kunnen er nooit zeker van zijn die helemaal te begrijpen.” We zullen moeten pogen die tekst te ontcijferen. Pas dan ontstaat er vrijheid, de ruimte voor autonomie en zelfbeschikking.Overige kerkdiensten