Vrijburg laat voorgaan: Cecile de Quay

zondag 15 februari 2015 10:30 uur

In deze dienst krijgt een bijzondere gast(s)preker het woord. Cecile de Quay zal ons inleiden in de spiritualiteit van L’Arche, een leefgemeenschap in Gouda waarin begeleiders en mensen met een (geestelijke) beperking zoveel mogelijk hun leven delen. Niet omdat de begeleiders zo altruïstisch zijn, maar omdat mensen veel van elkaar kunnen ontvangen en aan elkaar kunnen geven. In L’Arche (de Ark) is dat wederzijds, huisgenoten onder elkaar.

De Canadees Jean Vanier begon L’Arche in de 60er jaren, door zijn leven te delen met Raphaël Simi en Philippe Seux. Ik citeer: “door dit simpele samenwonen met mensen met een verstandelijke beperking is mijn leven grondig veranderd. Tot dan toe had ik mij in mijn doen en laten vooral laten leiden door mijn verstand en mijn plichtsgevoel. Ik had mij inwendig afgeschermd tegen mijn angsten en mijn kwetsbaarheid. In L’Arche heb ik leren leven vanuit mijn hart”. Zo is een wereldwijde beweging van Ark-gemeenschappen ontstaan.  De beweging heeft veel bekendheid gekregen toen de bekende Nederlander en Harvard hoogleraar Henry Nouwen in zo’n gemeenschap ging wonen en daar een prachtig boek over schreef: “Adam”.

Cécile de Quay is vanuit haar katholieke geloof betrokken bij de Ark-gemeenschap in Gouda. “Samen leven met mensen met een beperking, samen elkaar het leven geven, niet in afhankelijkheid, maar in betrokkenheid op elkaar. Want ieder heeft de ander wat te geven: zijn of haar uniciteit, ieder is een beeld van God!”

L’Arche Gouda is een AWBZ instelling en krijgt van daaruit betaald. Het blijft daar uiteraard niet bij de basiszorg en de extra’s worden betaald met particulier geld. Op verzoek van Cecile vermelden wij hier hun bankrekeningnummer voor uw welkome steun: NL18RABO0116920718, tnv Stichting Vrienden van de Ark Nederland. Onder vermelding van “De Ark Nederland”.
Zie ook www.larchegouda.nl.

Gastheer is ds. Joep de ValkOverige kerkdiensten