Vrijburgmiddag “Mogen wij nog kwetsbaar zijn?”

zondag 16 februari 2014 16:00 uur

Deze middag geven Christa Anbeek (Remonstrants seminarium)
en Gerbert van Loenen (Trouw) hun visie op de consequenties van toenemende
intolerantie ten aanzien van lijden en tegenslag. Na afloop gaan zij het
gesprek aan met het publiek. Borrel na afloop.  U vindt hier het programma

Het leven wordt steeds maakbaarder in het welvarende West-Europa. Veel
ziektes kunnen genezen worden, of veranderen van dodelijk in chronisch. We
blijven langer gezond en worden steeds ouder. De baby’s van nu worden voor
een groot deel waarschijnlijk maar liefst 100 jaar oud. Een van de
consequenties van deze ontwikkeling is een groeiende onverdraagzaamheid
tegenover lijden en tegenslag. Dat kan immers ‘voorkomen worden’.

Christa Anbeek is bijzonder hoogleraar van het Remonstrants seminarium en
tast de grenzen af van de mate waarin wij kwetsbaarheid accepteren als
horend bij het leven.

Gerbert van Loenen, adjunct hoofdredacteur van het dagblad Trouw, schreef
het boek ‘Hij had beter dood kunnen zijn’, over mensen die andermans leven
ter discussie stellen omdat ze er de zin niet van inzien. Van Loenen
onderzocht de verstrekkende gevolgen als artsen het begrip ‘uitzichtloos en
ondraaglijk lijden’ verschillend opvatten. Wat is de waarde van het leven?
En wie mag daarover beslissen? Vragen die deze middag aan de orde zullen
komen.programmaOverige kerkdiensten