Vrijburgmiddag over Advent als Tussen-tijd

zondag 15 december 2013 16:00 uur

Wijs is wie weet waar het tijd voor is    –  Advent als ‘ Tussen-tijd ‘ –
Dominee Ytje Poppinga en Jungiaans psychoanalytica Martine Meijer gaan met u op zoek naar het ‘actieve wachten’ – hoe kunnen wij vorm  geven aan de ‘tussen-tijd’ van de Advent in onze  overvolle(?) levens   – wat is er nodig om het ‘komende’ te kunnen ervaren, en zijn wij het alleen die verwachten of worden wij ook verwacht?

Zie hier voor de liturgie

Martine Meijer is werkzaam als Jungiaans psychoanalytica – zij heeft een eigen praktijk en leidt (natuur)retraites. Tot twee jaar geleden werkte zij in Azië waar zij tevens mede-directeur was  van een centrum voor dieptepsychologie. Zij genoot haar opleiding aan de ‘International School for Analytical Psychology’ te Zürich. In de jaren negentig werkte zij als  adviseur binnen het Internationale Rode Kruis en nog weer eerder  als sociaal advocaat .
In haar leven  en werk is verbinden een belangrijk thema – het innerlijke en het wereldlijke, mens en natuur, oost en west, lichaam en geest, zelf en de ander. Daarbij is de beoefening van  muziek, kunst, dans en meditatie  alsmede het verblijven in de natuur – dit alles ook gezamenlijk met anderen – van groot belang.
www.martinemeijer.eu

Ytje Poppinga (1957) is remonstrants predikant. tot vorig jaar was zij als zodanig werkzaam in de Remonstrantse Gemeente te Alkmaar (sinds 2003) en was ze gedurende enige jaren verbonden aan de Doopsgezinde Gemeente aldaar. Eerder werkte zij 12 jaar als geestelijk verzorger in de ouderenzorg (Willem Mackenzie Huis/ Torendael, Amsterdam) en was zij predikant in Amsterdam en Deventer.
Ook heeft zij enige jaren  als coach/trainer gewerkt voor diverse bedrijven en organisaties.
Momenteel woont ze in Larret, Saint Saud Lacoussiere in het noorden van de Dordogne Frankrijk.
Te volgen op Facebook en op Twitter als @ytjepoppinga

 Overige kerkdiensten