Vrijburgmiddag over Rome en vrijzinnigheid

zondag 17 november 2013 16:00 uur

Deze middag  – er is geen ochtenddienst! – zullen Prof. Dr. Peter Nissen, kerkhistoricus en hoogleraar spiritualiteitsstudies, en Simon Evers, pastor van het OLVG, een column uitspreken. Zij zullen ingaan op de relatie tussen het Katholieke Rome en de Nederlandse Vrijzinnigheid. Peter Nissen maakte de overgang van de katholieke kerk naar de remonstranten en Simon Evers vormt samen met een protestant en een moslima het team geestelijk verzorgers van het OLVG. Twee sprekers die voldoende stof zullen doen opwaaien om een interessante middag te garanderen. De bezoekers krijgen gelegenheid tot vragen en opmerkingen, en om 17.00 uur zal er bij een drankje gediscussieerd kunnen worden aan de hand van een aantal stellingen.
simon eversOverige kerkdiensten