ANBI

Beide geloofsgemeenschappen, die in Vrijburg samenwerken, èn Stichting Vrijburg zelf hebben een ANBI status.

Bij uw aangifte moet u het transactienummer van de schenkingsakte aan Vrijburg of een van onze geloofsgemeenschappen opgeven. Met de belastingdienst is overeengekomen dat u hier 0 mag opgeven.

Hier kunt u een vooringevuld Standaardformulier publicatieplicht ANBI voor Stichting Vrijburg downloaden:

Standaard formulier pubplicht ANBI algemeen ib1101z2fol

De begeleide documenten vindt u hier:

 

 

 

Voor de ANBI wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende instelllingen:

Voor vragen kunt u contact opnemen met Wim Schop (email)