2e keer van 2 maal Schütz in Vrijburg

Datum
za 11 apr 2015
Tijd
10:00
Locatie
-

In afgelopen jaren kwamen diverse Vrijburgers bijeen rond een muziekwerk dat een verbinding onderhoudt met de vrijzinnigheid die wij voorstaan. Oogmerk was om inzicht te geven in oude en nieuwere muziek en haar, zo mogelijk, menslievende boodschap! De passies van de grote Bach ontbraken, wat dan wellicht jammer was maar ook verklaarbaar vanuit dit vrijzinnig beginsel. Bachs voorganger, Heinrich Schütz (1585-1672), tevens eerste grote Duitse componist, werd na zijn dood door de kracht van Bachs zon vrijwel geheel in de schaduw gesteld. Brahms was het, die eerst later in zijn leven een begin maakte met de Schütz-herleving. En dat niet zonder reden: de oratoria van Schütz zijn de oudste Duitse werken in het genre en al meteen werken van het hoogste gehalte. En dan is er voor óns een belangrijk verschil: Schütz’ liturgische muziek steunt geheel op de Bijbelse tekst, terwijl Bach in zijn werk eigentijdse uitweidingen en commentaar invlocht.
Hiermee werd een uitleg beoogd voor de luisteraar en gelovige van de vroege 18de eeuw. Juist dit deel van Bachs liturgische muziek weerspiegelt zo ongenadig sterk de geest van de tijd. Voor vrijzinnigen zou het wel eens een weldaad kunnen betekenen, dat Schütz zich van deze methode nog onthield! Wij willen de proef op de som nemen met twee van Schütz’ schitterende Bijbelse oratoria. In deze laatste bijeenkomst richten we ons op de Historia der Auferstehung (1623). Het laatste werk is het oudste Duitse oratorium.
Entree: Cursisten van het eerste uur hebben reeds betaald. Wilt u aanschuiven, dan is de entree € 5.Alle activiteiten