ALV VVP

Datum
za 20 mei 2017
Tijd
10:30
Locatie
-

De Algemene Vergadering van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland in Amsterdam in Vrijburg.

Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie en thee

1. Opening door de voorzitter om 10.30 uur
2. Mededelingen
3. Vaststelling agenda
4. Lezing door Claartje Kruijff over haar boek ‘Leegte achter de dingen’
5. Documentaire ‘Vrijzinnig Hervormd: van kroeg tot kerk’ over de geschiedenis van de VVP
6. Hoe brengen we de vrijzinnigheid de toekomst in?

Lunch: ongeveer 12.45 tot 13.45 uur

7. Verslag van de Algemene Vergadering van 21 mei 2016 (bijlage wordt nagestuurd)
8. Jaarverslag 2016 (bijlage wordt nagestuurd)
9. Financiën
10. Verkiezingen bestuursleden
11. Uitreiking erespelden
12. Rondvraag

Einde van de dag om ongeveer 15 uur.Alle activiteiten