Dienst 22 september: verzoening

Datum
zo 22 sep 2019
Tijd
10:30 - 11:30
Locatie
Vrijburg

De christelijke verzoeningsleer stelt dat God zich verzoend heeft met de wereld door het offer van zijn eniggeboren zoon: onze zonden zijn vergeven door de kruisdood van Jezus.
Hoe kunnen we als vrijzinnige geloofsgemeenschap deze boodschap verstaan? Wat betekent verzoening voor ons? En wat kunnen we leren van de joodse traditie, waarin er grote nadruk wordt gelegd op de onderlinge verzoening tussen mensen?
Met een tekst uit het apocriefe boek Jesus Sirach (28: 3): Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander, bij de Eeuwige om verzoening vragen?
Het confronteert ons met de vraag hoe wij ons kunnen verzoenen, niet alleen met God, ook met elkaar, met onszelf of met een situatie. Wat staat verzoening in de weg?

Zondag 22 september denken we hierover na in de dienst in Vrijburg, 10.30 uur, voorganger is ds Japke van Malde.Alle activiteiten