Diner pensant met Gaay Fortman

Datum
ma 10 dec 2018
Tijd
18:30 - 21:00
Locatie
Vrijburg
Entree
20 euro

Het tweede diner in een serie diners pensant in Vrijburg over de maakbaarheid van ons leven en van onze samenleving. Inleider is Bas de Gaay Fortman, oud Kamerlid voor PPR en Groen Links en thans hoogleraar Political Economy of Human Rights aan de Universiteit Utrecht. Hij zal spreken over het thema ‘moreel erfgoed- koers houden in een tijd van ontwrichting’, naar aanleiding van zijn boek met dezelfde titel. Daaruit haalt hij twee aspecten, die verband houden met de maakbaarheid van onze samenleving: ‘Politiek in verwarring. Hoe verder?’, en ten tweede: ‘naar een politieke economie van waardigheid’.

Meer informatie:

  • tijdstip: van 18.30 tot 21.00 uur.
  • kosten: 20 euro per diner.
  • doelgroep: twintigers, dertigers, veertigers dertigers
  • organisatie: Joost Roselaers en Joep de Valk, predikanten van Vrijburg (www.vrijburg.nl)
  • aanmelden: jhroselaers@online.nl


Alle activiteiten