Landelijke Contactledendag zaterdag 25 maart 2017

Datum
za 25 mrt 2017
Tijd
10:15
Locatie
-

Oefen- en ontmoetingsdag voor contact-(bezoek/schakel/diaconie)leden

Thema van de dag: Houvast! over rituelen

Rituelen, ze kunnen ons houvast geven in allerlei omstandigheden.
Rituelen, we houden ze vast als herinnering.
Over rituelen en wat ze voor ons kunnen betekenen gaan we het op deze contactledendag
met elkaar hebben.

De inleiding op het thema van de dag wordt gehouden door ds. Annegien Ochtman, ritueel begeleider. Aansluitend beginnen de workshops. De eerste serie voor de lunch, de tweede erna. De dag wordt afgesloten met een korte viering. Onderwerpen workshops:
‘Het heilige spel’, rituelen in de kerk door Peter Nissen
‘Mag ik dan bij jou’, rituelen bij het bezoekwerk door Lauk Spelberg
‘Alles kan bezongen worden’, zingen als ritueel door Peter Zandberg
‘Zo zijn onze manieren’, rituelen uit andere levensbeschouwingen door Arie Nico Verheul

Datum en plaats: zaterdag 25 maart 2017, De Kapel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap te Hilversum, ’s Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum
Tijd: 10.15 uur tot 16.00 uur; De Kapel open 9.45 uur
Kosten: € 15,00 (incl. koffie, thee, lunch)
Opgave/inlichtingen: Landelijk Bureau, voor 13 maart
info@remonstranten.nl tel.: 030-2316970
Opgave workshops bij binnenkomst in de kerk

Met vriendelijke groeten,
Landelijke Taakgroep Contactleden,

Evelijne Swinkels-Braaksma, voorz.
Floor Onnouw-den Ouden
Marianne Smits
Martijn ZuiderduinAlle activiteiten