Kerkdienst: Over Elia in adventstijd

Datum
zo 22 dec 2019
Tijd
10:30 - 11:30
Locatie
Vrijburg

Advent is de tijd van verwachting, vier weken lang zien we uit naar het kerstfeest. Dit jaar besteden we in de adventsdiensten aandacht aan de profeet Elia, van wie gezegd wordt in Maleachi 3: “Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders.” In de joodse traditie zijn veel verhalen over de komst van Elia als voorloper van de Messias, waarin hij bemiddelt tussen mensen en God.

In het Nieuwe Testament komt Elia ook ter sprake, men vraagt aan Johannes de Doper of hij het zelf is – maar dat ontkent hij.
Maar Jezus zegt in Mattheus 11: “Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes., en voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou”.

Hoe kunnen we deze teksten verstaan? Wie was de profeet Elia, en hoe speelt het thema “verwachting” een rol in zijn verhalen?
We lezen en overdenken verhalen over zijn vermogen wonderen te doen, zijn ontmoeting met god in de stilte, zijn optreden tegen koning Achab als die de wijngaard van Naboth wil afnemen, en we leggen een link tussen Elia en de teksten in het Nieuwe Testament.
Welkom op 1, 8, 15 en 22 december in Vrijburg, 10.30 uur.

Foto: klooster gebouwd op de plaats waar volgens de legende Elia gevoed werd door de raven (Wadi Qelt, tussen Jericho en Jeruzalem)Alle activiteiten