Psalmen in Vrijburg

Datum
za 27 feb 2016
Tijd
10:00
Locatie
-

Als oudste kerkmuziek van het Westen staat het Gregoriaans te boek: het is immers de oudste westerse muziek überhaupt. Deze kerkelijke zang beleefde haar bloei in de zesde, zevende en achtste eeuw, direct na de tijd van de vroegste kerk. Al vanaf de negende eeuw werd dit zingen omhangen met de eervolle naam van Gregorius I, de inmiddels 64ste paus van de Katholieke Kerk.
Gregorius I bekleedde het pauselijk ambt in de jaren 590-604.
Waarom Psalmen? Het leeuwendeel van het Gregoriaanse liedrepertoire is psalmtekst! Maar er bestond allicht al veel eerder eenstemmig psalmgezang, en wel in de Joodse Tempel, in de Synagoge en bij de mensen thuis. De vraag naar de relatie tussen het Joodse psalmzingen en het Gregoriaans verdient aandacht.
Het eenstemmig zingen van de Kerk ging, al voor het jaar 900, over in de richting van meerstemmigheid. Dit gebeurde langs de weg van de geleide improvisatie. Dan ook wordt er door de kerkelijke leiding van die dagen op notatie aangedrongen: deze nieuwe muziek was in haar ogen belangrijk genoeg om te worden vastgelegd voor komende generaties.
Wij allen weten hoe weinig er nog over is van de eenstemmigheid in onze wereld en hoe sterk het meerstemmige denken zich meester maakte van onze voorstelling van muziek en liturgie.
Maar de meerstemmigheid, die dus al opkomt vanaf omstreeks 850, schoof de psalmen niet terzijde. Heel veel latere kerkmuziek maakt gebruik van psalmteksten en meer dan eens ook van de met het eeuwenlange psalmzingen verbonden melodieën: het Geneefse Psalter (1562).
De cursus wil een beeld geven van het Gregoriaanse psalmzingen en laten zien hoe deze oude woorden een hele Katholieke en Reformatorische Kerk aan het zingen wisten te houden.
Tijdens deze eerste bijeenkomst zal het gaan over structuur en gebruik van deze poëzie. De beide gaven richting aan de christelijke, gregoriaanse zang. Het oude Rooms-katholieke psalmzingen en de kerkzang als geheel hadden een verreikende invloed op de Westerse muziekcultuur. Ook ten tijde van de bloei der meerstemmigheid werden de psalmwoorden niet vergeten. Zo zullen we enkele psalmzettingen uit Renaissance en Barok beluisteren.
Cursusleider: Erik Visser

Data: zaterdag 27 februari en 5 maart 2016
Tijd: 10.00 -12.30 uur
Plaats: Moddermanzaal
Entree: € 10 (voor beide bijeenkomsten)
Opgave bij het kerkelijk bureau, (administratie@vrijburg.nl of 020 6714277)Alle activiteiten