Rome en het vroege christendom

Datum
do 16 jan 2014
Tijd
20:00
Locatie
-

Opnieuw een interessante avond in het kader van de Vrijburgreis 2014. Dr. Peter van Dael S.J. zal dan een lezing ver- zorgen over ‘het vroege christen- dom en Rome’.
Peter van Dael was onder meer hoofddocent kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is thans als gastdocent verbonden aan de Pontificia Università te Rome, waar hij vroeg-christelijke en middeleeuwse kunst doceert. Kortom: een must voor elke Vrijburger die geïnteresseerd
is in dit speciale onderwerp en vanzelfsprekend voor de Rome- gangers.
Plaats:  Moddermanzaal 
Entree: € 5,00Alle activiteiten