Vertelvoorstelling: zit er nog rek in?

Datum
zo 7 apr 2019
Tijd
10:30 - 12:00
Locatie
Vrijburg

Een ochtend met verhalen, geschiedenis en muziek rond het thema rekkelijk en precies toen en straks.
Een voorstelling van in het kader van 400 jaar Remonstranten.
Het ‘beroemd/ berucht’ geworden conflict tussen Arminius (rekkelijk) en Gomarus (precies) ging in eerste instantie over voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? Predestinatie lijkt een gedateerd onderwerp, maar wie de verhitte discussies volgt n.a.v. Swaab’s boek Wij zijn ons brein weet beter. Wij worstelen nog steeds met de vraag in hoeverre wij over een vrije wil beschikken. Of in hoeverre wij het resultaat zijn van toeval, milieu en genen. Wat betekent rekkelijk in 2019, in een tijd van toenemende polarisatie? Hoe kun je enerzijds sterk afwijkende opvattingen accepteren en waarderen, anderzijds opkomen voor waarden die jij essentieel acht voor een menselijke samenleving ? Wat heb jij als rekkelijke, als vrijzinnige, naast de dialoog nog verder aan repertoire?
Meer informatie op: https://www.remonstranten.nl/adrem/jaargang-2017/februari/vertelvoorstelling-van-marijke-broekhuijsen/

Medewerkenden: Marijke Broekhuijsen, acteur en cultuurpedagoog, Erik Raayman, Hein Dop en Jaap van Kempen.
Predikant deze morgen is ds Joep de Valk.Alle activiteiten