De zeven hoofdzonden in Vrijburg

door Joost Röselaers

In september ging een nieuwe kring voor dertigers van start in Vrijburg. Na overleg besloten wij dit jaar de zeven hoofdzonden te bespreken: traagheid, woede, hebzucht, vraatzucht, lust, jaloezie en hoogmoed. Sinds de vroege kerk heeft men de gedachte gekoesterd dat de omgang met deze zeven eigenschappen of emoties bepalend is voor het al dan niet vinden van een gelukkig en bevrijd bestaan. Deze emoties kregen in de loop van de geschiedenis een negatieve bijklank (alleen al door hun naam). Ten onrechte, denk ik. Zij kunnen ook een bron vormen van nieuwe energie, van inspiratie. Ik laat mij in de voorbereidingen inspireren door een boek van de Spaanse filosoof Fernando Savater over de zeven hoofdzonden. Hij weet op voortreffelijke wijze de hoofdzonden te benaderen, met humor en mildheid. Tijdens onze eerste bijeenkomst bespraken wij ‘hebzucht’. Deze hoofdzonde of emotie heeft in onze traditie geen positieve connotatie. Iemand met hebzucht heeft altijd honger, nooit genoeg. Al discussiërend kwamen wij erachter dat hebzucht ook positieve kanten heeft. Het kan een stimulans vormen voor onze persoonlijke ontwikkeling, en een drijfveer voor onze ambities. Het gaat mis wanneer wij iets willen hebben of bereiken ten koste van anderen, of wanneer het ons een rimpel op ons gezicht bezorgt. Hebzucht leverde fascinerende gesprekken op in de kring. De volgende keer bespreken wij woede, en de keer daarop (aan de vooravond van Kerst) vraatzucht. Ik vermoed dat er ook bij deze hoofdzonden positieve kanten te vinden zijn!

gepubliceerd op 1 november 2012Alle columns