Japke van Malde

Van juni 2016 tot en met 2021 was ik predikant in Vrijburg, met een bijzondere opdracht voor 45 minners, de “jongeren” van Vrijburg – dat wil zeggen de jong-volwassenen, waaronder ouders en hun kinderen.
In 2009 ging ik als coördinator Jonge Remonstranten aan het werk op het landelijk bureau in Utrecht, ik begeleidde gemeenten in het kinder- en jeugdwerk en werd pastor van de landelijke jongerengemeente Arminius. In 2010 werd ik daarnaast voorganger (en later predikant) in de remonstrantse gemeente van Nieuwkoop.

Voor ik bij de remonstranten ging werken werkte ik in het onderwijs, eerst het basisonderwijs, en later als docent godsdienst en levensbeschouwing op een pabo. Voor studenten organiseerde ik jaarlijks een ontmoetingsreis naar Israel en de Palestijnse gebieden.

Ik studeerde theologie aan de VU en het seminarium in Leiden, waar ik ook woon. In de Leidse Studenten Ekklesia ben ik al jaren actief en ga ik regelmatig voor als gastvoorganger.

In mijn werk als predikant wil ik de (bijbel) verhalen verbinden met onze eigen werkelijkheid, in kerkdiensten, maar ook in kringen en andere activiteiten.Blogs door Japke van Malde