Koning Messias

door Japke van Malde

Dit is rabbijn Schneerson (1902 – 1994), zijn foto’s hangen overal op straat in Israël.  Eronder staat: onze leraar en meester, koning Messias, tot in eeuwigheid.
Een geliefd leraar, een rabbi, die het vermogen had om een gemeenschap op te bouwen, met een open oog voor de moderne samenleving en de niet-joodse wereld. Zijn woorden zijn opgeschreven en worden nog steeds bestudeerd. Zijn leerlingen geloven dat hij leeft en terug zal keren op aarde, om zich te openbaren als messias. Zijn huis in Israël wordt gereed gehouden, want men verwacht hem elke dag.
De parallellen met Jezus zijn opvallend: al hebben we geen foto’s, zijn leer is bewaard en wordt bestudeerd, zijn volgelingen geloven dat hij leeft en terug zal komen.

De figuur van messias is niet los te zien van het verlangen naar een tijd van recht en gerechtigheid. Een wereld waarin de leeuw naast het bokje ligt, de slang naast het kind, in een vredige wereld waarin alles op zijn plaats zal worden gezet.
Zo ver is het nog niet: elke zondag staan we nog stil bij het onrecht in de wereld, we bidden om gerechtigheid, om een wereld die er anders uit ziet. Jezus geeft talloze voorbeelden: “Het koninkrijk van God is te vergelijken met….” en hij vraagt ons: wat kan je zelf doen om dat rijk dichterbij te brengen?
Volgens de rabbijnen leven er in elke generatie 36 rechtvaardigen, door hen kan de wereld voortbestaan. Als één van hen sterft, wordt een ander gekozen om zijn plaats in te nemen. Niemand weet wie deze rechtvaardigen zijn, zij zelf ook niet.
Leef daarom alsof je één van die 36 rechtvaardigen bent!

Zoiets zou rabbi Jezus zomaar gezegd kunnen hebben: een oproep het goede te doen, om die vredige wereld dichterbij brengen.

gepubliceerd op 13 december 2018Alle columns