Open en vredelievend

door Japke van Malde

De dienst op 26 januari staat in het teken van de jaarlijkse “week van gebed voor de eenheid”, die wereldwijd gehouden wordt, en waarin stil wordt gestaan bij de verbondenheid tussen christenen, overal in de wereld. We overdenken wat ons verbindt en  kijken dus verder dan onze eigen gemeente of ons kerkgenootschap.
Als leidraad lezen we zondag de herdichting van Huub Oosterhuis van psalm 85:

Buig ons toe naar elkaar
Keer onze trage harten
Dat wij zonder wantrouwen
Ieder mens tegemoet gaan
Open en vredelievend.

De dienst wordt geleid door ds Marthe de Vries (uit Haarlem), op het orgel speelt Jan Pieter Lanooy. Welkom om 10.30 uur in de kerkzaal.
(foto: Gerard Steehouwer)

gepubliceerd op 22 januari 2020Alle columns