Vrijzinnige miniatuur #40

door Vrijzinnige Miniaturen

Geschreven door: Joan de Roos
Gelezen door: Jet van Koppen

Verlangen naar wederkomst

De auteur Belcampo beschrijft in zijn novelle ‘Het grote gebeuren’ (1946) hoe de wederkomst van Christus zich afspeelt in de woonplaats van zijn jeugd, het dorp Rijssen.

Toen ik een jaar of tien was had ik dit boek nog niet gelezen maar fantaseerde ik hevig over de wederkomst van Jezus in mijn eigen geboortedorp Brummen. Ik wist precies waar de wederkomst plaats zou vinden: op de grote weg tussen café Molenzicht en de snoepjeswinkel van de dove mevrouw Boerstoel, door kinderen in het dorp doorgaans tante Betje genoemd.

De hemel zou openscheuren en er zou een groot licht verschijnen. In mijn fantasie zouden er op dat moment geen auto’s op de straatweg rijden. Ik stond beneden het gebeuren in me op te nemen en twijfelde er niet aan dat ook ik tenslotte mocht opstijgen. Intussen vroeg ik wel me af hoe dat nu moest met de bokken, de niet uitverkorenen. Veel verder dan dit alles ging mijn voorstelling niet en voor mijn vraag kwam geen oplossing.

Jezus, maar vooral Paulus en vele joodse mensen voor hen waren al tientallen jaren bezig met het einde der tijden, in de verwachting dat dat wel spoedig zou aanbreken. Paulus predikte dat het nog tijdens zijn leven zou gebeuren.
Zoals we nu weten, is het er nog niet van gekomen. Gerard Reve zegt dan ook in een gedicht: ‘Dat koninkrijk van U, komt er nog wat van?’

Vele orthodoxe christenen leven nog in de veronderstelling dat het rijk Gods zomaar ineens op aarde kan neerdalen. In het minder orthodoxe milieu waarin ik opgroeide was een preek over teksten uit het bijbelboek Openbaringen dat de eindtijd aankondigt en de wederkomst van Christus niet populair. In onze vrijzinnige kerk heb ik er zelfs nog nooit iemand over horen preken.

Zou het komen omdat vrijzinnigen aan het verhaal van de wederopstanding geen inspiratie ontlenen; er niet in geloven?

gepubliceerd op 30 oktober 2020Alle columns