Mpho Tutu van Furth wordt predikant van Vrijburg

door Bestuur Vrijburg

(english below)

Anglicaanse priester Mpho Tutu van Furth, dochter van aartsbisschop Desmond Tutu en zijn vrouw Leah Tutu, verbindt zich aan de Amsterdamse kerk Vrijburg. Haar krachtige boodschap van verzoening en duurzaamheid richt zich vooral op een internationaal publiek. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse, maar nu in Nederland woonachtige Mpho Tutu van Furth maakt zich sterk voor mensenrechten en voor jonge vrouwen in het bijzonder.

Per 1 januari a.s. gaat Mpho Tutu van Furth voor een dag in de week aan de slag voor Vrijburg Amsterdam. De verwachting is dat haar Engelstalige activiteiten ook aantrekkelijk zullen zijn voor de internationale gemeenschap in Amsterdam en daarbuiten. Mpho Tutu van Furth (geboren in Engeland) is Anglicaans priester. Samen met haar vader en Nobelprijswinnaar Desmond Tutu schreef zij boeken met een krachtige boodschap over vergeving. Na haar huwelijk met Marceline van Furth, hoogleraar kindergeneeskunde gespecialiseerd in infectieziekten, verhuisde zij naar Amstelveen. Mpho Tutu van Furth volgt de voetsporen van haar vader en is een actief voorvechter van solidariteit en gelijkheid voor iedereen.

Mpho Tutu van Furth: “ik voel mij zeer welkom in Vrijburg. Er zijn veel concrete plannen! Ik ga een keer per week een Bijbelstudie aanbieden. Een keer per maand wil ik een Evensong organiseren op de zondagmiddag. Ik ga ook een podcast hosten over vergeving, met een aantal interessante gasten. Iedereen is van harte welkom om mee te doen, in Vrijburg of digitaal.”

Op 30 januari (10.30 uur) wordt Mpho Tutu van Furth door Joost Röselaers bevestigd als predikant van Vrijburg. Mpho Tutu van Furth is bereid om media te spreken over haar beleving van Kerst, verzoening, duurzaamheid en haar werkzaamheden voor Vrijburg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Röselaers of Maaike Groot op media@vrijburg.nl.

(In bijlage portret van Mpho Tutu van Furth, door fotograaf Marjolein van Panhuys)

————————————————————————————————————–

Mpho Tutu van Furth new pastor at Vrijburg

Anglican priest Mpho Tutu van Furth van Furth, daughter of Archbishop Emeritus Desmond and Mrs. Leah Tutu, will join the Amsterdam church Vrijburg. Her powerful message of reconciliation and sustainability is particularly aimed at an international audience. Mpho Tutu van Furth is a  South African native who now lives in the Netherlands. She is a strong fighter for human rights and especially for young women.

From 1 January Mpho Tutu van Furth will be active at Vrijburg for one day a week. Her English-language activities are expected to attract the international audience in Amsterdam and beyond. Mpho Tutu van Furth is Episcopal/Anglican priest. Together with her father, Nobel Peace laureate Desmond Tutu, she wrote The Book of Forgiving. After she married Marceline van Furth, Professor of pediatric infectious diseases, she moved to Amstelveen. Mpho Tutu van Furth follows in her parents’ footsteps and is an active fighter for solidarity and equal rights for all.

 Mpho Tutu van Furth states: “I feel truly welcome in Vrijburg. We have many concrete plans! I will hold a weekly Bible study group. Once a month I will organise a Sunday Evensong. I will also host a podcast series on the theme of forgiving, with a series of interesting guests. All are welcome to join, in Vrijburg or online.”

On 30 January 2022 Mpho Tutu van Furth will be confirmed as pastor of Vrijburg by the reverend Joost Röselaers. Mpho Tutu van Furth is available to for media interviews. For more information please contact Joost Röselaers or Maaike Groot at media@vrijburg.nl

(photo of Mpho Tutu van Furth courtesy of photographer Marjolein van Panhuys)

Persbericht Mpho Tutu van Furth

Persbericht in Word en foto Mpho Tutu van Furth

gepubliceerd op 10 december 2021Alle nieuws-items