Diaconie

De diaconie biedt steun aan leden en vrienden van Vrijburg die in financieel moeilijke situaties verkeren. Bij voorkeur wordt de steun incidenteel gegeven. Aanvragen om steun kunnen worden ingediend bij de predikanten of het bestuur van de diaconie. Deze verzoeken worden altijd anoniem behandeld. Behalve het persoonlijk diaconaat organiseert het bestuur van de diaconie jaarlijks een aantal activiteiten.

Contact: Gloria-Jeanne de Meijer, voorzitter (020 6714 277)
E-mail: g.j.demeijer@kpnplanet.nl
Postbankrekening: IBAN: NL 56 INGB 0004 626 979 t.a.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente.

Het bestuur van de remonstrantse diaconie bestaat uit:

  • Mevr. G.J. de Meijer – voorzitter
  • Mevr. M. Sanders – secretaris
  • Mevr. L. Roos – penningmeester
  • De heer J. de Vries
  • Joost Röselaers – predikant
  • vacature

Wij vergaderen één keer per zes weken in de Mackenziekamer van Vrijburg. De vergaderingen zijn openbaar. Er is geen vaste vergaderdag. De vergaderingen beginnen om 20.00 en eindigen rond 22.00 uur.

Wie steunt de diaconie?

De diaconie steunt gemeenteleden en -vrienden van Vrijburg en groepen of instellingen. In onze vergaderingen nodigen wij bestuurders van diverse instellingen uit die wij financieel ondersteunen, bijvoorbeeld:

  • MAKOM – opvang dak en thuislozen in de Oranje kerk

Landelijk

Informatie over de landelijke remonstrantse instelling Geloof en Samenleving op het gebied van binnenlands diaconaat, duurzame ontwikkeling, vrede en Europese contacten vindt u op de pagina’s van Geloof en Samenleving op de website van de Remonstrantse Broederschap.

Diaconie Vrijzinnige Protestanten

De vrijzinnige protestantse diaconie maakt deel uit van de Protestantse Diaconie Amsterdam. Binnen Vrijburg werkt zij samen met de remonstrantse diaconie.
Contact: Jan Sevenster
Postbankrekening 505 6500 t.n.v. Vrijzinnige Protestanten Amsterdam, onder vermelding van: diaconie.

Inhoud