Vrijburg gesloten, kerkdiensten alleen online

door Bestuur Vrijburg

Naar aanleiding van de recente versoepelingen aangekondigd 20 april j.l. heeft het bestuur van Vrijburg overlegd om te kijken hoe we hiermee omgaan. Daarbij hebben we ook het advies naar aanleiding van het overleg tussen (de kerken aangesloten bij) het CiO en de minister van Eredienst Grapperhaus meegenomen.

In het licht van de (over)volle ziekenhuis ICs zijn wij van mening dat het nog niet verantwoord is om de kerk opnieuw te openen, hoe graag wij dat ook zouden willen. Derhalve wachten we het moment af tot er meer versoepelingen worden toegestaan, zoals bijvoorbeeld de opening van concertzalen.

Daarbij komt dat we uit de recente enquete onder onze bezoekers lazen dat ons online aanbod de gemeente en ver daarbuiten goed bedient, iets wat zich ook vertaalt in de hoge aantallen kijkers.

Alle Vrijburg activiteiten zijn tot nader order opgeschort.

Wij hopen op uw begrip in deze. Wel worden de dienst live uitgezonden vanuit Vrijburg zodat we u een wekelijks moment van zingeving kunnen bieden.

  • De komede tijd zijn de kerkdiensten enkel online, uitgezonden vanuit Vrijburg.
  • De diensten zijn korter met minder liederen zodat zoveel mogelijk mensen digitaal mee kunnen kijken.
  • Tevens is er iedere zondag een digitale “koffie na de dienst” via Jitsi.
  • Kringen, cursussen en pastorale werken van Vrijburg gaan door per zoom/meet/jitsi of per telefoon.
  • De kelder is ook gesloten.
  • Alle live vergaderingen en activiteiten worden online gehouden of anders uitgesteld tot een datum waarop het weer kan
  • In geval van twijfel graag contact opnemen met Mariette Hamaker via koster@vrijburg.nl.

Dank voor uw medewerking in deze!

Namens het bestuur,

Jan Sevenster
Margriet Dijkmans Gunst
Anita Brouwer-Mul
Joost Roselaers
Mariette Hamaker
Maaike Groot
Martijn Roelandse

gepubliceerd op 3 mei 2021Alle nieuws-items