Maatregelen Vrijburg n.a.v. persconferentie 26 november

door Bestuur Vrijburg

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van vrijdag j.l., het hoge aantal positieve testen op dit moment en de kwetsbare groep bezoekers van Vrijburg heeft het bestuur besloten vanaf zaterdag 27 november a.s. voor Vrijburg activiteiten (inclusief kerkdiensten) bij de ingang om een geldige (groene) QR code te vragen.

Daarnaast worden alle bijeenkomsten en vergaderingen in de avond (na 17u) omgezet naar online of worden verplaatst naar overdag. We zijn als bestuur hier nog druk doende mee om dit zoveel mogelijk te faciliteren.

Overige basisregels blijven gelden en hygiëne blijft belangrijk. Tevens in en rondom de kerk blijft anderhalve meter afstand de regel. Bij het betreden van Vrijburg draagt u een mondkapje tot u op de plek van bestemming bent.

Hieronder een overzicht van alle maatregelen:

 • De basisregels blijven gelden en hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig uw handen. Nies en hoest in uw elleboog. Heeft u klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona. In en rondom de kerk blijft anderhalve meter afstand verplicht. In de kerk wordt iedereen geplaceerd met onderling anderhalve meter afstand.
 • Bij het betreden van Vrijburg draagt u een mondkapje tot u op de plek van bestemming bent. De gangen van Vrijburg zijn te smal om de 1,5 meter afstand te garanderen.
 • Vanaf zaterdag 20 november a.s. gaan we voor Vrijburg activiteiten (inclusief kerkdiensten) bij de ingang om een geldige QR code vragen. Bestuursleden zullen deze bij binnenkomst controleren.
 • In de kerkdiensten zijn naast de de professionele krachten en de vrijwilligers maximaal 80 bezoekers welkom.
  • Aanmelden is niet nodig, gevolg daarvan is wel dat het kan gebeuren dat de kerk vol is.
  • U wordt verzocht een mondkapje te dragen tot u op uw stoel zit
  • Tevens graag jassen aanhouden, over uw stoel hangen en de garderobe niet gebruiken
  • Het collecteren blijven we digitaal doen en met de schalen bij de uitgang.
  • Er kan wel gezongen worden.
  • Na afloop van de dienst de kerk rij voor rij verlaten, waarbij de achterste rij eerst vertrekt.
  • Na afloop van de dienst is er koffie en thee op de tafels tussen de stoelen. U hoeft hiervoor niet te lopen.
 • Voor kringen geldt ook afstand houden en mondkapjes op bij het lopen. Alle bijeenkomsten, vergaderingen en kringen in Vrijburg na 17.00 uur worden omgezet naar een eerder tijdstip of gaan online.
  • Mocht u in Vrijbug bijeen willen komen neem dan contact op met Mariette Hamaker (kostervrijburg@gmail.com) om te kijken of er een grotere zaal beschikbaar is waar 1,5 meter afstand mogelijk is.
 • Voor de kelderjongeren geldt dat er 4 sleutelhouders tegelijkertijd kunnen zijn.
 • Voor alle verhuur geldt:
  • Mondkapje op tot je binnen bent in de ruimte van de bijeenkomst.
  • Verhuurs kunnen ook QR codes controleren bij entree, mits zelf gefaciliteerd.
  • Maximaal tot 17.00 uur.

Dank voor uw medewerking in deze!

Namens het bestuur,

Jan Sevenster, Mariette Hamaker en Martijn Roelandse

gepubliceerd op 4 november 2021Alle nieuws-items