Mijn geloof houdt op bij Goede Vrijdag

door Joep de Valk

Een uitspraak van iemand die onder de indruk is van de levenswandel en het sterven van de mens Jezus van Nazareth. Maar die opstandingsverhalen, die zeiden haar weinig. Vrijzinnigen willen graag begrijpen wat ze geloven en accepteren niet snel een verwijzing naar een geloofsgeheim. Goede Vrijdag ís ook belangrijk voor je geloof en ethiek: consequent je hart volgen dat klopt voor je medemens. Ook al is verlies, zelfs dood het gevolg. Radicaler kan niet en slechts voor enkelen navolgbaar, maar het wijst wel een richting die wij als gelovige kunnen gaan. Bovendien zou de Jezusbeweging zonder marteldood van haar leider waarschijnlijk zijn verdwenen, net zoals vele andere geloofsrichtingen uit die tijd. Nu ‘leeft’ Jezus. Opstanding wordt toch beschouwd als de kern van ons geloof. Daar voeg ik aan toe Jezus’ vertellingen over een wereld omgekeerd, en zijn bereidheid tot het uiterste te gaan. Wat voor te stellen bij opstanding? Zonder het paasgeheim plat en te menselijk te maken zeg ik: veerkracht. Mensen tonen vaak een wonderbaarlijke veerkracht. Terugkijkend kun je je veerkracht ervaren als een godsgeschenk of een geschenk van het leven of een geschenk van je naasten. In het groot bij landen die herstellen na verwoesting. In het klein bij mensen na verlies, zware tegenslag of een donkere periode. Het is verrassend hoe mensen mentaal kunnen herstellen, en ook nog kunnen zeggen dat zij er beter uit zijn gekomen. Je kunt anderen veerkracht niet aanpraten, het is iets dat ieder alleen zelf kan ervaren. En als veerkracht uitblijft? Dan is het aan ons om bij te staan. Tenslotte zijn wij Gods stem en handen.

Veerkracht. Rekent u er maar op. Ik wens u een gezegend Pasen!

gepubliceerd op 20 maart 2017Alle columns