Het feest van de Geest

door Joep de Valk

Het feest van de Geest. Zij waait waar zij wil.

De bijbel vertelt verhalenderwijs over Gods Geest. Soms gaat het over een mens die somber wordt, achterdochtig. Het vertrouwen wijkt van hem – koning Saul in dit geval – en hij wordt jaloers op zijn harpspeler en wapendrager en veldheer David. Alles wat David aanpakt gaat goed. Gods geest is van Saul geweken, vertelt het verhaal. Daarentegen is zij David overkomen. Geen duidelijker voorbeeld van hoe het je mee of hoe het je tegen kan zitten. Het lijkt alsof zij er niets aan kunnen doen.

Zo kan het ons ook gebeuren, zowel de somberheid en achterdocht, als het vertrouwen en de successen. Het lijkt alsof je er niets aan kan doen. Soms is het er en soms is het er niet. Saul zoekt afleiding in Davids harpspel en David is vooral bescheiden en dankbaar.

Kun je er iets aan doen dat ‘de Geest over je komt’? Enerzijds niet, want je vertrouwen in het leven heb je niet onder controle. Anderzijds wel. Volgens het Pinksterverhaal zaten Jezus’ volgelingen na zijn kruisdood angstig bijeen, ondanks zijn bemoedigende verschijningen. Zij konden slechts beven en bidden. Maar toen kregen zij de G/geest en kwamen ze uit hun schulp. Vol vertrouwen. In moeilijke tijden kun je elkaar vasthouden dus en je openstellen voor wat je ingegeven krijgt.

Het Pinksterfeest vieren wij samen met Mawar Saron, de Indonesische gemeente die bij ons op zondagmiddag kerkt. Zij zijn een Pinkstergemeente. Zij bidden en zingen om de Geest. Soms komt zij en dan uiten zij vol vertrouwen wat in hen opkomt: ‘tongentaal’. Een Pinkstertaal die wij hopelijk allen verstaan. Dan wordt het een gezamenlijk feest van de Geest.

gepubliceerd op 15 mei 2017Alle columns