Hoe nodig is het te geloven?

door Joost Röselaers

Op 24 september neemt Marius van Leeuwen afscheid als hoogleraar van de remonstranten. De titel van zijn afscheidscollege is: hoe nodig is het te geloven?

Mogelijke antwoorden op deze vraag vond ik in een artikel in het Franse weekblad L’Express dat als titel droeg: dix raisons de croire (tien redenen om te geloven).

Het blad, vergelijkbaar met HP de Tijd, signaleert een herwaardering van het geloof. Door de ontkerkelijking zijn wij bevrijd van onderdrukkende Gods- en geloofsbeelden, en is er ruimte ontstaan voor nieuwe beelden en opvattingen.

De tien redenen om te geloven zijn divers van aard. Ik wil er twee toelichten waarvan ik vermoed dat zij voor mensen rondom Vrijburg herkenbaar zullen zijn.

De eerste heeft als titel ‘Chaque fois que j’écoute Bach’. De dichter Paul Claudel noemde zich uitgesproken atheïst, tot het moment dat hij het Magnificat van Bach hoorde. ‘Als er iemand is die alles aan Bach te danken heeft, dan is het God’, sprak Claudel na de uitvoering uit.

De tweede reden heet ‘Anders is alles geoorloofd’. Het geloof geeft een basis aan onze gemeenschappelijke waarden. Daarnaast bieden geloofsgemeenschappen een ruimte om deze waarden theologisch en filosofisch te doordenken. Zonder deze doordenking en verankering dreigen wij ons fundament te verliezen.

Het komend seizoen willen wij in Vrijburg het begrip ‘hoffelijkheid’ doordenken, en zal er dankzij cantorij en organist veel muziek van Bach en anderen klinken. Dat zijn in ieder geval twee goede redenen om het komend seizoen binnen Vrijburg het geloof te onderzoeken en te voeden!

gepubliceerd op 20 september 2012Alle columns