Je wordt gedragen

door Joost Röselaers

Een bekende van mij liet via een App groep waar we beiden in zitten weten dat haar pasgeboren zoon was opgenomen in het ziekenhuis. Het stroomde aan steunbetuigingen. Sterkte! Ik denk aan je! Enkele weken later sprak ik haar een-op-een via Whatsapp. Het ging niet goed met haar zoon. Ik eindigde ons gesprekje met ‘ik zal voor jouw zoon en jou bidden’. Eindelijk!, verzuchtte zij (overigens volstrekt onkerkelijk), ‘ik dacht dat je het nooit zou voorstellen!’ Ik merk bij mijzelf (en misschien hoort het wel bij vrijzinnigen) een schroom om over het ‘verticale’ (het transcendente) van het geloof te spreken. We spreken en preken graag en vaak over het ‘horizontale’, de ethiek. Er zijn momenten waarop dat niet toereikend is. Op het grensvlak tussen leven en dood. In confrontatie met de kwetsbaar heid van het bestaan. Rond de operatie van mijn vrouw Anne-Rose waren vooral de gebeden ons tot grote steun. Het besef dat er voor haar gebeden werd en kaarsen werden aangestoken. Wij geloofden niet dat daardoor de tumor kleiner zou worden. En ook niet dat de gebeden de genezing zouden bespoedigen. Maar het bevestigde en verstevigde wel ons vertrouwen in een dragende kracht. “Wij vertrouwen in God, in wiens hand Dood en Leven zijn.” (Gerrit Jan Heering). En dat bleek van onschatbare waarde. Het verlichtte de zorgen en angsten. Het gaf moed en schonk perspectief.

Kunnen wij daarin oefenen in het komend seizoen? Want het is volgens mij zeker geen opdracht van alleen de predikant om het ‘verticale’ ter sprake te brengen. Er is schroom bij vrijzinnigen om het te doen, en begrijpelijk, want voor je het weet klinkt het wel erg vroom of evangelisch. Maar dat is geen reden om het te laten. Kunnen we ons daarin oefenen, om niet alleen het horizontale maar ook het verticale van geloven onder de aandacht te brengen? Die twee kunnen immers niet zonder elkaar. En samen vormen zij het kruis dat al eeuwenlang symbool staat voor ons geloof. Ik denk dat we het allemaal wel eens nodig hebben om te horen. Je wordt gedragen. Je staat er niet alleen voor.

gepubliceerd op 26 augustus 2022Alle columns