Vrijzinnige miniatuur #151

door Vrijzinnige Miniaturen

Geschreven door Eli Valeton
Voorgelezen door Gert van Drimmelen
Geluidsmontage Seth Mook
Thema: Verliefd

Minnen

De liefde is altijd en overal bezongen, in majeur en in mineur, van cantate tot smartlap, van opera tot popconcert, van Hooglied tot draaiorgeldeuntje. De liefde is de hartslag van het menszijn en ook de kern van ons geloof.

Er zijn een heleboel woorden, gevoelens, die met liefde te maken hebben, zoals vriendschap, genegenheid, respect, houden van, en trouw. Maar ook afgunst, haat en rouw. Het mooiste woord vind ik ”liefhebben”. En ook het oude woord ‘beminnen’.

De 13de-eeuwse mystica Hadewijch gebruikt een variant daarvan: het sleutelwoord in al haar teksten is ‘minnen’. Haar gedichten zijn een sprankelende bron van woorden en beelden over de relatie tussen God en mens, kleurrijk, speels en tegelijkertijd diepzinnig. Ik vind het moeilijk een goed voorbeeld daarvan te geven en haal daarom een paar willekeurige regels aan, in een moderne hertaling:

“Vermocht de ziel de kennis van God te verwinnen,
beseffen hoe Hij haar met Minne blijft minnen,
zij zou van verlangen naar Hem vergaan,
in Minne vloeiend, genietend bestaan.”

Catharina Visser is een van mijn favoriete dichters. Zij leefde 7 eeuwen na Hadewijch. Maar ik herken diezelfde gedachten in haar werk.

VERBORGEN

je waait door mij heen
als de wind
ik adem je in, ik zing je
en toch ben je nergens

van overal kijk je me aan
en iedere mens draagt jouw glorie
ongekend
maar waar zijn je ogen
waar is je stem

verborgen in alles ga je rond
hoe kan ik je vinden
streel mij, doe mij aan
daal in mij neer en zeg me
dat jij het bent
ik wil je minnen

maar wees niet zo ver
en maak je bekend
wat kun je beginnen
zonder mij

gepubliceerd op 7 april 2021Alle columns