Zomer-droom – #196

door Vrijzinnige Miniaturen

Geschreven door Margriet Dijkmans van Gunst
Voorgelezen door Gert van Drimmelen
Geluidsmontage Seth Mook

Soms droom ik van een wereld waar geen armoede en honger is maar waar iedereen genoeg te eten en te drinken heeft met een dak boven het hoofd. Van een aarde droom ik die niet opgewarmd en misbruikt wordt maar geheeld. Een wereld van gelijkheid die soms zo ver weg lijkt…
Ik probeer mijn steentje bij te dragen met een gift hier en een gift daar, met het enigszins aanpassen van mijn leefstijl maar het voelt als een druppel op een gloeiende plaat. Ik kan er moedeloos van worden.

En dan lees ik een artikel van Rutger Bregman met als titel “Als je gelooft dat iedereen gelijk is, waarom ben je dan zo rijk?”. Hij laat zien hoe velen worstelen met de ongelijkheid in de wereld en hoe een aantal van hen de beweging “Effectief Altruïsme” heeft opgezet. Deze beweging pleit ervoor om 10% van je inkomen weg te geven aan goede doelen. Het is steunend om dat met een aantal mensen af te spreken want om 10% weg te geven, moet je misschien iets laten. Minder reizen, minder uit-eten; minder nieuwe kleren. Dat maakt het schenken spannender, gevoeliger, maar ook moeilijker. 

En dan vraagt iemand me ”Jij gelooft toch in God? En wat geloof je?”. Ik stamel “Ja, ik geloof in mensen, in het goede in elk mens, daarin zie ik God”. Oef, zo’n directe vraag over geloven is toch eigenlijk niks voor een vrijzinnige. Maar ze gaat verder: “En jij bidt toch ook?” Ja ik bid voor de wereld, voor de kracht in ons, ons te blijven inzetten voor minder armoede en een leefbare wereld.
Of ik bid met Antjie Krog:

“Onze Broze Aarde die zich onder het universum uitstrekt,
laat Uw bestaan ons heilig worden,
laat ons U zien als een koninkrijk,
laat ons goed voor U zorgen,
voor Uw oppervlak,
als ook voor Uw diepten.
U geeft ons elke dag
ons dagelijks licht, getemperd water, fotosynthese en brood
maar onze vervuiling kunt U niet vergeven,
ook niet hoe we elkaar mishandelen en vernietigen;
leid ons in de verzoeking om U boven alles lief te hebben
U te verlossen van alle etterende ontering.
Want U behoort dit punt in dit heelal
en zijn kracht, zijn overvloed en zijn heerlijk evenwicht
tot in de oneindigheid.

Zo’n beweging als Effectief Altruïsme en zo’n gebed van Antjie Krog geven me vertrouwen, ontspanning en nieuwe energie. Ik hoef het niet alleen te doen.

Kom maar op zomerdroom, ik ga ervoor!

 

gepubliceerd op 9 juni 2021Alle columns